Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Petersen
Fornavn(e) Boh Hansen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 13-08-1882
Fødested Vilsbæk
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Skræddermester
Opholdssted før krigen Haderslev
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Den afdøde Boh H. Petersen kom i Skræderlære straks efter sin Konfirmation hos sin Fader Jacob Petersen i Vilsbæk og blev der til sin Læretid var udløben.En kort Tid derefter kom han saa i Arbeide i Flensborg hvor han var indtil sin Soldatertid.
Sin Værnepligt har han aftjent i Sønderborg ved Reg. N2 86 fra 1902. Han stillede sig frivillig for at kunne blive her i sin Hjemstavn, og ikke blive sendt sydpaa hvad ellers var Nodslesvigernes Lod.
Efter udstaaet Militærtid fik han atter arbeide i Flensborg hvor han arbeidede indtil han nedsatte sig i Rinkenæs 1905. Der forblev han dog kun kortere Tid da han saa blev valgt til Forretningsfører for Consumforeningen i Kværs. I 1906 giftede han sig med Meta Bohnect fra Bevtoft, og de forblev saa endnu en tidlang i Kværs, indtil de flyttede til Jarmitslund hvor de boede en 3-4 Aar. I Aaret 1914 flyttede de saa til Haderslev hvor Konen som er Jordemoder fik en fast Ansættelse. Men ak, det varede kun saa kort at Lykken der tilsmilede dem, thi saa kom Krigen og lagde sin tunge Haand paa det hele, og Skæbnen vilde at han ikke skulde komme tilbage til sit Hjem og sin Familie. Det havde altid været hans høieste ønske at skabe sig et frit og selvstændigt Hjem, og for at naa dette sit Ønskes Maal var han tidlig og silde paa Færde, for at han selv kunde
Bilag/breve