Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Paulsen
Fornavn(e) Christian Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1892-09-19
Fødested Bevtoft
Amt Haderslev
Sogn Bevtoft
By eller kommune Bevtoft
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Landmand
Opholdssted før krigen Musketer i Neumünster
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Vor faldne Søn Christian Chr. Paulsen som det fremgaard af Mindebladet er født, døbt og Konfirmeret i Bevtoft Kirke, hele sin Skole Uddannelse har han faaet i Bevtoft.
Hans Hu, Lyst og Interesse var Landbruget.
Og han kom straks efter Konfirmationen 4 April 1907 i Tjeneste hos Jacob Steffensen, Bevtoft Mølle indtil Maj 1909, derefter 1½ hos Niels Friis Bevtoft indtil Novbr 1910 og atter igjen hos J. Steffensen i 2 Aar som Avlskarl.
Vinteren 1912/13 i Agerskov og Sommeren 1913 indtil 1 Oktober hos H. P. Andersen i Burup.
15/10 1913 som Musketer ved Inf. Reg. No 163 - 4 Comp i Neumünster indtil Krigens Udbrud den 2 Aug. 1914, da han tilligemed Kompagniet blev sendt paa Vagttjeneste oppe ved Sønderballestrand en otte Dages Tid; saa drog de i Felten til den belgiske Front; her gjorde Christian forskjellige Kampe med; blev ubetydeligt saaret ved Gadekampene i Løven; men blev dog ved Kompagniet indtil i September 1914. Ved et Uheld han som Tjener ved Hauptmanden og af Hestene ved Indkvarteringen blev slemt slaaet; kom han tilbage paa et Lazaret i Køln. Efter Helbredelsen kom han atter til Neumÿnster ved Ersats Batalionen for ved given Lejlighed at komme igjen paa Reise til Vestfronten.
Under Opholdet her i Neumÿnster, blev han og Pigen Anne Sørensen, fra Hyrup II Krigsviede den 27 September 1914. Men længe varede det jo ikke før de blev transporteret til den Skrækkelige Front  i Frankrig og her maatte han i 14 Maaneder gøre mange Kampe og Stormangreb med; saaledes ved Lorettehøj og forskjellige andres Steder; inden han fik 14 Dages Urlov til Hjemmet. Atter til Fronten i Vest indtil Januar 1916 da han igjen fik 14 Dage fri og var hjem hos sine Kære: i Hjemmet Skød gaar 2 Uger alt for snart og skal man saa igjen til Vestfronten bliver der Sorg og Bekymring tilbage i Hjemmet; Paa Ansøgningen af hans Svigerforældre lykkedes det at faa ham Hjem efter 3 Maaneder Forløb paa arbejds Urlov i 3 Uger indtil 5 Juni 16 - vort sidste Møde med ham!
Han blev senere let saaret ved Kampene i Sommerslaget og indlagt paa Krigslazaret, hvor ahan efter Helbredelsen i gjen kom i Kompagniet og saa efter faa Dages Forløb den 30 Juli om Middagen blev alarmeret ud til Stillingen; hvor fjendtlig Artaleri Skud om Eftmd. Kl. 3 i Nærheden af Brieulienkurt traf ham og 15 Kammerater der saa Dagen efter 31 Juli blev begravet paa Byens Kirkegaard.
Han efterlader Kone og Barn; tilligemed Forældrene og 3 Brødre. Der alle ærer hans Minde!
Chr. Paulsen
Saavidt Faderen; men ogsaa jeg vil gerne føje et Par Ord til.
Jeg har kendt ham fra Barn; veed han af naturen  var udrustet med et Snille og Haandelag; som faa andre og hvor han havde faaet Dette i Vuggegave eller Arv fra Forældrene saa han havde baade Villie og Evne til at komme frem i Verden. Han var en af disse unge Mænd, man synes ej at kunne undvære. Krigen, Døden har afbrudt et Daadrigt Liv og adskildt et lykkeligt Par! Mennesker spaar men Gud Raar. Ære være hans Minde!
Jørg. Schmidt.
Bilag/breve