Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Amt Aabenraa
Sogn Østerløgum
By eller kommune Østerløgum
Efternavn Petersen
Fornavn(e) Christian
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1892-09-25
Fødested Østerløgum
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Murersvend
Opholdssted før krigen Østerløgum
Gift? Nej
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Forannævte Christian Petersen besøgte Skolen i Østerløgum, og efter Confirmationen arbeidede han i Landbruget et Aars Tid; men da han havde Lyst til Murerhaandværket, kom han i Murerlære ved Bygmester Jörgensen i Djernis. Ved Siden af Murerhaandværket arbeidedes om Vinteren i Snedkerværkstedet hvor der lavedes fra de groveste til de fineste Møbler. - I Foraaret 1913 havde han udlært, og fik Arbeide hos Murer Jensen i Hoptrup: Samme havde paataget sig at bygge 2 nye Lader med Stald, i Nærheden af sit Hjem, hvor han om Sommeren havde sir Ophold, og arbeidede paa disse 2 Bygninger om Sommeren tildels selv. - Om Efteraaret maatte han trække i Soldatertrøien og laa i Garnision i Neumynster ved Infanteri Regiment No 163, hvorfra han i 1914 kom med i Krigen i Frankrig. Da vi saa i lang Tid ikke hørte fra ham, skrev jeg til hans Haupmand. Han svarede mig at min Søn Christian var bleven saaret ved Econville d. 16-09-1914 og kommen i Lazaretpleie; men 4 Dage derefter tog Franskmændene Byen tilbage, han skrev de kunne ikke holde Byen og mente at min Søn var kommen i fransk Fangenskab. - Den 22-03-1915 modtog jeg en Skrivelse fra en Kompanifører at min Søn var falden d. 16-09-1914. Meddelelsen var kommen fra 2 Batt. Res. Inf. Reg. N 55, min Søn tjente ellers ved 3 Cop. N. 163 Reg. Den 15-11-1915 modtog jeg en Skrivelse fra en Feldwebel Vilken om at sende et Pfotografi, Kompaniet skulle have en Erestafel, dette sente jeg og udbad mig lidt mere Oplysning; han meddelte mig: at i Marts 15 modtog Comp. Landv. Reg. N. 55 Erkennungsmerke og Solbuch des Petersen, at Petersen var funden og begravet, og al Tvivl at han ikke var falden var udelukket.

Peter Chr. Petersen

Ovenstaaende er sendt mig af Faderen til den Faldne, og afskrevet af
Joh. Mikkelsen.
Østerløgum.
Bilag/breve