Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Petersen
Fornavn(e) Frederik
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-10-1881
Fødested Nymølle ved Guderup
Amt Sønderborg
Sogn Egen
By eller kommune Nymølle ved Guderup
Amt Sønderborg
Sogn Egen
By eller kommune Nymølle ved Guderup
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Gæstgiver og Bagermester i Nymølle bed Guderup paa Als
Opholdssted før krigen Nymølle ved Guderup
Gift? Ja
Evt. kones (enkes) pigenavn Anne Marie født Thomsen
Antal børn 2
Stilling/erhverv før krigen Gæstgiver og Bagermester i Nymølle bed Guderup paa Als
Opholdssted før krigen Nymølle ved Guderup
Gift? Ja
Evt. kones (enkes) pigenavn Anne Marie født Thomsen
Antal børn 2
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Frederik Petersen blev født i Nymølle som 2 Søn af Gæstgiver Jørgen Petersen, han gik i Skole i Guderup til sin Konfirmation 1896 og kom stax i Lære ved Bagerprofessionen.
I Aarene 1902-04 aftjente han sin Militærpligt i Krotoschin som Hornist. Han kom derpaa hjem og arbejdede hjemme i Faderens Bageri; indtil han forlovede sig med Anne Marie Thomsen. Han købte saa Land i Holm ved Nordborg og byggede sig et smukt Hjem med Bageri, giftede sig den 12 Januar 1906. I Juni samme Aar forulykkede hans Fader ved et dybt Fald i Møllen, og i August derefter overtog han sin ny Forretning i Holm, hvor han med sin unge Kone levede som hans unge Enke udtrykte sig, deres tree lykkeligste Aar af deres Ægteskab sammen.
I September 1909 overtog han Faderens Gæstgiveri i Nymølle og levede her som Gæstgiver og Bager til Krigens Udbrud. Hans blev indkaldt samtidig med sin Nabo Knudsen, de blev sammen ved eet Kompagni i Reserveregiment N.86. De fulgtes ad i hele Opmarsen gennem Belgien og Nordfrankrig, de blev ramt af én og samme Granat, døde begge samme Dag og ligger begravet sammen i én Grav.
Frederik Petersen var en rolig, flittig og beskeden mand og en god Familiefader, skjønt han var Gæstgiver saae man ham sjelden i Gæstestuen, derimod var han, skjønt han holdt en Svend stadig i sin Bagerforretning.
Han savnes haart af sin unge Enke og sine to smaa Børn, der i ham mistede en kjærlig Ægtefæller og en god Fader.
Hans gamle Moder der delte Eiendommen med de to gode Forretninger til, mellem begge sine ælste Sønner, begræder nu Tabet af dem begge to, hun har nu kun den yngste Søn der er ved Marienen, tilbage. Ja Krigen slaar haarde dybe Saar.
Guderup, den 28. Februar 1918
Jørgen Nielsen.
Bilag/breve