Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Olsen Hansen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Frederiksborg A
Frederiksborg B
B iflg. SR
Frederiksborg Birk

Store Rørbæk pr Frederikssund
den 23. marts 1874

Til Krigsministeriet

Undertegnede Hans Olsen Hansen (Jørlunde), husmand i Store Rørbæk pr Frederikssund, tillader sig herved underdanigst at ansøge det høje Krigministerium om erindringsmedaillen for krigen fra 1864.
Jeg er født den 20. juli 1830 og uddannedes som soldat i årene 1853-54 ved 2. jægerkorps. Da krigen udbrød i 1864 blev jeg indkaldt og var til tjeneste fra 14. januar til 15. maj ved 13. regiment, først ved 6. kompagni, men oversattes i Frederits til 3. kompagni. Mit kompagninummer kan jeg ikke erindre. Jeg blev ikke såret i krigen, men var syg fra den 12. marts til 15. april i hvilken tid jag lå på Odense Lazaret. Jeg har ikke nogensinde været tiltalt eller straffet, hverken ved den civile eller militære domstol.
Min afregningsbog tillader jeg mig at lade medfølge vedlagt.
Underdanigst Hans Olsen Hansen Husmand.


Indtasterens bemærkninger Brev afskrevet