Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument
Bagsiden af blad vedr. Lars Helgesen:
Ansøgeren, menig af 2. regiment 4. kompagni nr 554 Helgesen har i stambogen og rapportbogen vedtegning om d. 12/11 63 sammen med en 450 andre menige at være afgivet til 15. regiment. Ikke desmindre er han ved en foretaget fornyet undersøgelse fundet som værende til sted ved 2. regiment på et senere tidspunkt.
Berettiget G. Schøller