Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument I henhold til den på omstående side gjorte vedtegning, at ansøgeren er tilgået 13. batteri den 28/9 64, er han ikke berettiget. I 13. batteris rapportbog findes for 2/10 64 meldt en tilgang af 5 trainkuske fra 2. trainkuskedepot, men meldingen er summarisk og angiver ikke de pågældendes nummer eller navn, ligefuldt som ansøgeren kanikkelæse findes i Meldingerne
kanikkelæse
Kaptajn f T. Chef for 2. artilleriregiment