Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Morten Jensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-04-1831
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 13. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 7.
Tjenestenummer 240
Tjenestegørende fra 14/1 64 til hen i juli måned
Grad Menig
Såret Nej
Lazaret Ja, på Herregården Gyldensteen på Fyn
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Ja, Slangerup afdeling nr. 3065
Nuværende stilling Arbejdsmand
Bopæl Lindholm by, Uggeløse sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt
Adresse Arbejdsmand Morten Jensen, Lindholm pr. Slangerup
Yderligere tekst i dokument Kan ikke findes efter de givne oplysninger. 
Bernhard kanikkelæse

13. bataljon /2. gang) - dette er overstreget

7. kompagni nr. 283 findes i stambogen såvel som i den i sin tid modtagne fortegnelse over tilgangen fra depotet i København opført med navnet Morten Jørgensen.
Chr. Gandel

13. bataljon, den 23/8 76 / 3. gang.

Øverst på bladet er anført: Afsendt februar 1878.  4147 overstreget 5321

Ved "Navn" er tilføjet (Lystrup)

Tilføjet henover "Fanget i krigen" og "Pensionskasse": Finder menig af 13. infanteriregiment, 7. kompagni nr. 283 Morten Jensen far 1/6 - 4/7 64

Indtasterens bemærkninger På bagsiden øverst:
Angående 7. korps 283 ønskes her anført samt om rapportbogen intet indeholder angående sygdom for denne mand.

På bagsiden nederst:
Alle de af andrageren givne oplysninger stemmer med hvad der i stambogen findes anført for Morten Jørgensen (Lystrup) der er berettiget til medaille. Ved bataljonen findes ikke anført nogen Morten Jensen Lystrup der har været til tjeneste.
Chr. Gandel
17/9 77.

På et vedlagt bred er anført:
Da underskrevne indsidder Morten Jens Lystrup endnu ikke har modtaget erindringsmedaillen for 1864, hvorom jeg tidligere har indsendt de befalede skema, tillader jeg mig herved underdanigst at anmode om at få  nævnte medaille tilsendt. I året 1864 var jeg tiltjeneste som menig ved 13. regiment 7. kompagni nr. 240.
Lindholm pr Slangerup den 14. april 1877
Underdanigst
Morten Jensen Lystrup
Indsider, medlem af selskabet De danske Våbenbrødres afdeling i Slangerup nr. 3065.
Boende på Lindholm, Uggeløse sogn pr. Slangerup, Frederiksberg amt.