Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lars Larsen /:Strø:/
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-04-1840
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Eskadron
Tjenestenummer 160
Tjenestegørende Fra 7/12 62 til 17/12 64
Grad Menig
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Ebberholtsdam, Lille Lyngby sogn under Frederiksborg birk og amt
Adresse Ebberholtsdam under Store Lyngby
Yderligere tekst i dokument Berettiget  Freiesleben

Efterfølgende blade inderholder brev med følgende ordlyd:
Til Krigsministeriet
Den foranstaltning, som det høje krigsministerium traf i forrige år, med hensyn til uddeling af erindringsmedailler for deltagelse i krigene 1848-50 og 1864, nemlig ved udsendelsen af skemaer til udfyldning og med bekendtgørelsen med videre, undgik fuldstændig min opmærksomhed, fordi jeg, der lever i trange kår, ikke havde adgang til at holde eller læse nogen avis, og det endog traf sig så uheldigt at jeg heller ikke på anden  måde blev gjort opmærksom på ministeriets anførte foranstaltninger, så at jeg først for ganske kort tid siden, navnlig da medaillen udsendtes og uddeltes til de berettigede, erholdt oplysning om det indbemeldte anliggende.
På grund heraf blev intet skema indsendt for mit vedkommende og som følge heraf har jeg ejheller erholdt nogen medaille endskønt jeg ellers hertil må anse mig berettiget.
Da jeg nu nærer det håb at det høje ministerium ikke vil fjerne adgangen  for mig til at erholde erindringsmedaillen fra krigen i 1864 fordi jeg, mest på grand af mine trange kår, har forsømt at iagttage det forinden i rette tid, fratager jeg mig herved den underdanigste frihed at tilstille det høje ministerium et af de indsendte skemaer, efter at samme er blevet udfyldt for mit vedkommende, samt at ansøge på, at der  ved samme  og gunstigste foranstaltning må blive mig tildelst en erindringsmedaille for krigen 1864.
Ebberholtsdam: Lille Lyngby sogn under Frederiksborg amt. den 6. juli 1877.
Underdanigst
Lars Larsen /:Strø:/
Husnabd
Indtasterens bemærkninger Ebberholtsdam  skal måske være Æbelholtsdam