Join the project

Collection
Sønderjyske Arkivalier
Record creator D.S.K., Sønderborg Amtskreds
Record Series Medlemskartotek
Content Jø - Å
(Alle billeder i serien)
D.S.K. bagside
Dato for underskrift 24-03-1949
Fulde navn Chr. Jørgensen