Join the project

Collection
Sønderjyske Arkivalier
Record creator D.S.K., Sønderborg Amtskreds
Record Series Medlemskartotek
Content Jø - Å
(Alle billeder i serien)
D.S.K. bagside
Dato for underskrift 17-05-1941
Fulde navn Johannes Jørgensen