Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peder Andersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1833-12-03
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Eskadron
Tjenestenummer Overkomplet nr. 17
Tjenestegørende
Grad Menig
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Husmand, Arbejder
Bopæl Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred, Sigerslevvester by og sogn
Adresse Husmand Peer Andersen, Sigerslevvester pr. Frederikssund
Yderligere tekst i dokument Tjenestegørende: Overstreget "11. januar 1864 til 25 august samme år"
Forsåvidt straffen, hvorom oplysning findes på omstående side ikke måtte være til hinder derfor.
Berettiget Moe, Ritmester f(or)  b(emeldte) regimentkanikkelæses

På bagsiden er skrevet: 
Udtagningen af lægdsrullen udviser at Peder Andersen har udstået 4 dages simpelt fængsel for tyveri.
Christen Jensen, Lægdsmand og sognefoged.

En straf af simpelt fængsel i 4 dage, han kanikkelæse kanikkelæse har været idømt for tyveri må være idømt i henhold til forordning af kanikklæse august 1840 §30 kan ikke indstille Peder Andersen for medaillen.
kanikkelæse (måske Jeremiasen)