Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Ferdinand Emil Clemmensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1831-06-10
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Artilleriet
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Fæstningskompagni
Tjenestenummer Nr 74
Tjenestegørende Februar 1864
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Garversvend
Bopæl København
Adresse St. Hansgade Nr 11, Stuen, Garverstiftelsen
Yderligere tekst i dokument Kjøbenhavn d. 19de Martz 1877-
Til Krigsministeriet.
Undertegnede Ferdinand Emil Clemmensen, Odense, født den 10de Juni 1831 i Odense. Indkaldt den 10de Mai 1854 til Artilleriets 4. Batteri 1ste Regiment Nr 74, indkaldt i Februar 1864 til 2den Fæstningskompagni, deeltog i Forsvaret af Frederits under Krigen 1864, hvorfor jeg ansøger det høie Krigsministeriet om Erindringsmedaillen for Krigsaaret 1864.
Begrundet paa Sygdom har Undertegnede ikke i Tide ansøgt det høie Krigsministerie om Erindringsmedaillen, men haaber ikke at dette skal have Fortabelsen af dette til Følge.
ærbødigst
Ferdinand Emil Clemmensen
Indtasterens bemærkninger side 1 af 2