Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lindhard Hansen Carl
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Krigsministeriets Intendantur
Kompagni, eskadron eller batteri Dampskibet Phønix
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Skibsfører
Nuværende stilling Skibsreder
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Fredericiagade 15
Yderligere tekst i dokument Kjøbenhavn den 28de Juni 1877

Undertegnede Skibsreder Lindhard Hansen Carl tillader sig herved at anmode Det høje Krigsministerium om at erholde Erindringsmedaillen for Krigen 1864.
I bemeldte Aar var jeg Fører af Dampskibet Phønix, der var fragtet af Krigsministeriet Intendantur. Jeg var oftere med Skibet saavel i Sønderborg som i Høruphav, og skal blot særlig fremhæve, at jeg efter Dyppels Bestormelse førte Tropper over fra Als til Faaborg.

ærbødigst
L.H. Carl 
Fredericiagade 15 

Til
Krigsministeriet 

BF

L.H. Car