Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Carsten Kirstineberg
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 5. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Esdragon
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Beslagsmed
Nuværende stilling Maskinmester i S.S. Erik
Bopæl Schwartzgade Nr. 37 1. Sal Østerbro
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument
Berettiget
Wegener
Indtasterens bemærkninger Andragende
Konstabel Nr. 50 af Søetatens Håndværkeretat Hans Carsten Kirstineberg dimitteret fra den militære beslagskole i oktober 1860, var udkommanderet i krigsåret 1864 som beslagsmed ved 5. dragonregiment 2. esdragon, andrager underdanigst det høje krigsministerium om at måtte blive tildelt den af Hans Majestæt skænkede krigsmedalje. 
Grunden hvorfor jeg ikke har meldt mig før denne: at jeg siden krigsmedaljens uddeling ikke har været til stede i Danmark, da jeg som maskinmester om bord i dampskibet Erik af København har været en rejse i Østindien, hvorfra jeg først nu er vendt tilbage.
København d. 1. April 1877
Underdanigst Hans Carsten pt maskinmester i S.S. Erik
Boende i Schwartsgade nr. 37 1. sal Østerbro
Berettiget Wegener