Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Carlsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Couldn't be filled
År for krigsdeltagelse Couldn't be filled
Afdeling (institution) Couldn't be filled
Kompagni, eskadron eller batteri Couldn't be filled
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Couldn't be filled
Nuværende stilling Maskinmester
Bopæl Kjøbenhavn
Adresse Couldn't be filled
Yderligere tekst i dokument Min onkel N. Larsen, Bud i Indenrigsministereiet, har Fuldmagt til at udfylde Blanketten og modtage Krigsmedalien til mig undertegnede.
Hans Carlsen
Maskinmester

Kjøbenhavn d. 1. April 1877
Indtasterens bemærkninger