Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Content København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jørgen Christoffersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1840-12-12
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Militærarbejder
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Afdeling
Tjenestenummer Nr 1762
Tjenestegørende Couldn't be filled
Grad Militærarbejder
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer
Nuværende stilling Kusk
Bopæl København, Laxegade 9, Kælderen
Adresse Laxegade 9, Kælderen
Yderligere tekst i dokument Var Oppasser hos Kaptain West ved Vognpark Nr 1

Fuldmagt.
Hermed giver Undertegnede, Handelsbetjent Nikolai Johansen Fuldmagt til at afhente den mig tilkommende Erindrings-Medallie for Deeltagelse i Krigsaaret 1864.
Tillige Erklærer jeg herved at jeg ingensinde er Straffet med en i den Offentlige mening vanærende Straf.
Kjøbenhavn d. 11/6 77. Jørgen Christohpersen
Indtasterens bemærkninger side 2 af 2