Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 08-10-1839
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Ingeniørkorpset
Kompagni, eskadron eller batteri Oppasser for Major Arnholtz
Tjenestenummer Nr 425 (524)
Tjenestegørende December 1863 og permitteret i September 1864
Grad Militairarbeider
Nuværende stilling 2. Maskinmester på Dampskibet Horsens
Bopæl København, Nørrebro
Adresse Fiskergade Nr 2, 2. Sal
Yderligere tekst i dokument Hans Peter Christensen født i Eiby den 8de October 1839 gjorde Tjeneste i Krigsaaret 1864 som Oppasser for daværende Major Arnholtz, Ingenieurcorpset, som dengang var Kommandeur for Ingenieurtropperne, saavidt erindres havde jeg Nr 425 (524), og blev indkaldt i December Maaned 1863 og permitteret i September 1864.
Grundet paa at jeg som Militairarbeider ikke troede at kunde erholde Medaillen, er det at jeg først nu andrager for det høie Krigsministerium om at forunde mig en saadan dersom min Tjeneste berettiget mig dertil.
Kjøbenhavn d. 5. April 1877.
Underdanigst
Hans Peter Christensen
2den Maskinmester
paa Dampskibet "Horsens"
Fiskergade Nr 2, 2. Sal
(Nørrebro)

Til Det høie Krigsministerium

Berettiget
Jørgensen
Indtasterens bemærkninger