Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 08-10-1839
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Ingeniørkorpset
Kompagni, eskadron eller batteri Oppasser for Major Arnholtz
Tjenestenummer 425 (524)
Tjenestegørende December 1863 til September 1864
Grad Militærarbejder
Nuværende stilling 2. Maskinmester på Dampskibet Horsens
Bopæl Nørrebro, København
Adresse Fiskergade 4, 2. Sal
Yderligere tekst i dokument Undertegnede 2den Maskinmester i Dampskibet "Horsens" født d. 8de October 1839 gjorde Tjeneste fra December 1863 til September 1864 som Oppasser for Kommandeuren for Ingenieurtropperne daværende Major Arnholtz, bemyndiger herved R. Madsen, Bud i Krigsministeriet til at Modtage den mig eventuelt tilstaaede Erindringsmedaille.
Kjøbenhavn d. 19de Mars 1877.
Ærbødigst
H.P. Christensen
Fiskergade Nr 4, 2. Sal
(Nørrebro)
Indtasterens bemærkninger side 2 af 2