Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Christensen (Høed)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 3. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr 89
Tjenestegørende i hele Felttoget
Grad Menig
Nuværende stilling Værtshusholder
Bopæl i Købehavn
Adresse Vester Voldgade 131, København
Yderligere tekst i dokument Til Krigsministeriet.
Min Broder Værtshusholder Jens Christensen (Høed), som i Krigen 1864 gjorde Tjeneste ved 3 Bataillons 6te Compagni, og havde Nr 89 har bemyndiget mig Undertegnede til at ansøge om, og eventuelt modtage den ham formentlig tilkommende Medaille.
Ifølge denne Bemyndigelse tillader jeg mig at anmode Krigsministeriet om at vilde udlevere den nævnte Medaille til R. Madsen, Bud i Krigsministeriet.
Kjøbenhavn d. 15 Juni 1877
Underdanigst
Peder Christensen
Værtshusholder
Vester Voldgade Nr 131
Indtasterens bemærkninger side 3 af 3
Lazaret Slesvig og Flensborg