Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Jens Peter Christensen (Langvad)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-03-1830
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Den Kongelige Livgarde til Fods, senere som Stillingsmand ved 1. Regiment samme Aar
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni, senere 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr 67
Tjenestegørende fra den 18 Januar til 17. Mai - fra midt i Juli til først i November ved 1ste Regiment
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Paa Augustenborg Slot og blev senere forflyttet til Frederiksberg Skole
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Ja, Kjøbenhavns Afdeling Nr 11.105
Nuværende stilling Glarmester
Bopæl Korsgade Nr 21, 1. Sal, Nørrebro
Adresse Glarmester J.P. Christensen, København
Yderligere tekst i dokument B
J
Indtasterens bemærkninger