Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1836-03-01
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Militærarbejder, Skriver ved Pladskommandantskabet i Sønderborg, senere ved Korpstrainkommandoen
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Nr 229
Tjenestegørende 18 Marts 1864 til 30 Mai 1865
Grad Menig ved ovennævnte Institution fra 18 Marts til 16 Mai 1864 som midlertidig Korporal og fung. Qvartermester ved Corpscommandoen fra 16. Mai 1864 til 30. Mai 1865
Medlem af DVS og afdeling Kjøbenhavns Afdeling Nr 27.934
Nuværende stilling Snedkermester
Bopæl København
Adresse Gasværksvej Nr 18, 5. Sal
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Nielsen