Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn L. Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Gartner
Bopæl Østerbro København
Adresse Olufsvej Nr 9
Yderligere tekst i dokument Til Det høie Krigsministerium.
Tillader Undertegnede at andrage om at erholde Erindringsmedallien for Deltagelsen i Krigen 1864, da jeg paa Grund af Fraværelse ingen har kunnet erholde før, som Ligimitation og til nærmere Oplysning vedlægges min Afregningsbog.
ærbødigst
L.Christensen

Adresse
Gartner L. Christensen
Olufsvej N. 9
Østerbro Kjæbenhavn

Berettiget iflg Skyldbog
H
Indtasterens bemærkninger