Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Laus Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 09-08-1836
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 22. Bataljon, senere Aarøes Strejfkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni, senere 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 260, senere 96
Tjenestegørende 15de Marts 1864 til 21de Aug. s.A.
Grad Menig
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Opvarter
Bopæl Nørrebro, København
Adresse Skyttegade Nr 8, 4. Sal
Yderligere tekst i dokument født i Rold pr Ålborg
 Afregningsbog or Permissionspas vedlægges

B
J
Indtasterens bemærkninger