Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lars Norup Christensen (Søn af Underofficer Lars Norup)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 13-12-1844
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Regiment, 2. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr 594, saa vidt vides
Tjenestegørende fra April som frivillig til min løsladelse fra Fangenskab i Østrig
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Paa Als den 29 Juni
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling For Øjeblikket Arbejdsmand
Bopæl I København
Adresse Studiestræde Nr 39 i Stuen til Gården
Yderligere tekst i dokument født 1844 paa den Kongelige Fødselsstiftelse den 13 December

Berettiget
Wildenrath
Oberst
Chef for 18. Bataillon
Indtasterens bemærkninger