Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Lars Christian Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-09-01
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 6
Tjenestegørende 5. December 1869 - 6. Novmbr 1864
Grad Midlertidig Korporal
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Medhjælper ved Rigsdagens Distribution
Bopæl Jægergade Nr 3, 4. Sal, Nørrebro, København
Adresse Jægergade Nr 3, 4. Sal, Nørrebro
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Wildenrath
Oberst
Chef for 18. Bataillon
Indtasterens bemærkninger