Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Niels Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-03-1837
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr 85
Tjenestegørende fra 15 Marts til 4. November
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Kusk
Bopæl Store Amaliegade Nr 37
Adresse Grosserer J.N. Amnitzbøll
Yderligere tekst i dokument B
F
Indtasterens bemærkninger