Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn August Alfred Rasmussen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl København
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Kjøbenhavn den 9de Juli 1877.

August Alfred Rasmussen afskediget Garder af Livgardens 4de Compagni No 102/1859, ansøger underdanigst om at maatte erholde Erindringsmedaillen tildeelt for Deeltagelse i Felttoget 1864.

Til krigsministeriet !

Undertegnede tillader mig herved underdanigst at ansøge det høie Krigsministerium om at maatte erholde tildeelt en Erindringsmedaille for deeltagelse i Felttoget 1864. At jeg ikke tidligere er fremkommet med denne min underdanigste Ansøgning er begrundet i, at jeg i Aaret 1862 blev straffet med Fængsel paa Vand og Brød for en Respectforseelse mod en Lieutenant af Infanteriet, men da jeg nu har erfaret, at denne Forseelse formeentlig ikke udelukker mig fra at kunne tilkomme Medaillen tillader jeg mig underdanigst at ansøge om samme.

 Berettiget                                                   Underdanigst

 (Underskrift)                                              A.A. Rasmussen

Oberst f. T. Chef

Indtasterens bemærkninger

Det drejer sig evt. om August Alfred Rasmussen ifølge DDDs FT 1885 på daværende tidspunkt 44 år - født i Maribo 21. marts 1840, døbt i Maribo Domsogn