Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Madsen Rasmussen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-10-26
År for krigsdeltagelse 1849 og 1864
Afdeling (institution) Søværnet
Kompagni, eskadron eller batteri i 1849 Jagten Victoria, i 1864 Kanonjollen Hørup
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Skibsdreng i 1849, Reservelieutenant i 1864
Nuværende stilling Skibsfører
Bopæl København
Adresse Holmensgade 36, 3. Sal
Yderligere tekst i dokument
født i Nyborg

I Transport 1849 med Proviant for Hæren, med Jagten Victoria. Skipper Hans Hansen af Nyborg under Fredericias Beleiring og Bombardement, sendt senere med samme blev sendt til Bogense og derfra til Hel(ge)næsbugten ved Aarhus. 1864 førte Kanonchaluppen Hørup. (1849 Magaz. i Bogense Nr. 42 - 1849 Interimspatent)

Berettiget for 1864 hvorimod berettigelsen for 1848-50 ikke kan godtgjøres, da han ikke har været til Tjeneste som hørende til Søværnets faste eller værnepligtige Mandskab i disse Aar.
(Reservelieutenant i Kanonjollen Hørup 1864)
Krieger
Indtasterens bemærkninger side 1 af 2
Fanget i krigen Tagen til Fange den 19 Juli 1864 paa Vestkysten ved Føhr med den Kanonjolledivision under ?leutnant Hansens Overcommando