Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn August Frederik Martin Røder
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1841-08-15
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer 608
Tjenestegørende fra Marts 1864 til Juni eller Juli 1865
Grad Menig
Såret Den høire Pegefinger tilskadekom d. 29. Juni paa Als
Lazaret Landkadetakademiet
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Gravør
Bopæl København
Adresse Adelgade Nr. 16, 2. Sal M.b. (Mellembygningen)
Yderligere tekst i dokument

       Berettiget

   F.S. Wilderadt

         Oberst

Chef for 18. Bataillon