Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Madsen Rasmussen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-10-26
År for krigsdeltagelse I Transport 1849 med Proviant for Hæren, med Jagten Victoria. Skipper Hans Hansen af Nyborg under Fredericias Beleiring og Bombardement, sendt senere med samme blev sendt til Bogense og derfra til Hel(ge)næsbugten ved Aarhus. 1864 førte Kanonchaluppen Hørup. (1849 Magaz. i Bogense Nr. 42 - 1849 Interimspatent)
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad 1849 som Skibsdreng paa Ovennævnte Skib - 1864. som Reserveløjtnant paa Ovennævnte Kanonbaad
Såret
Fanget i krigen Tagen til fange den 19. Juli 1864 paa Vestkysten ved Föhr, med den Kanonjolledivision under Kaptajnløjtnant Hammers Overcommando
Nuværende stilling Skibsfører
Bopæl København
Adresse Holmensgade 36, 3. Sal
Yderligere tekst i dokument

I Navnefeltet: Født i Nyborg

Hvilken Rullebetegnelse som Værnepligtig havde De dengang: Styrmand 1864. Helbefaren

Ans. (Ansøgeren) har i 1849 været Skibsdreng paa et privat Fartøi, der har været i Transport for Hæren. Fortegnelse over Besætningen paa disse Skibe findes ikke her og fmd (formodentlig) ei i Archiverne. - Han er fmd uberettiget for 1848 - 50

Berettiget for 1864 hvorimod Berettigelsen for 1848, 50 ikke kan godtgjøres, da han ikke har været til Tjeneste som hørende til Søværnets faste eller værnepligtige Mandskeb i disse Aar.

(Reservelieutenant i Kanonjollen Hørup 1864) Krieger

 

Indtasterens bemærkninger

Claus Madsen Rasmussen har udfyldt Søetatens ansøgningsskema, der afviger en smule fra ovenstående

Holmensgade nedlagdes i 1932 og fik sit nuværende navn Bremerholm

http://indenforvoldene.dk/nedlagte%20gader%20og%20straeder.html