Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peter Julius Thorvald Røen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1835-01-18
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Haandværker og Laboratorieafdelingen i Slesvig og paa Als - Artilleridepotet paa Als og Skibsparkerne paa Fyn
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende 1. Februar - 15. August
Grad Fourér og fungerende Kommandérsergent
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Pensionskasse og -nummer Pension /:Litra D. Nr. 1902:/
Medlem af DVS og afdeling Ja. Københavns Afdeling Nr. 2396
Nuværende stilling Økonom i Kasernen ved Fredriksholms Kanal (København)
Bopæl sammesteds
Adresse sammesteds
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

     21/10 76

                  Bruus

Oberst f. T. Afdelingschef