Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, R
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frederik Peter Eduard Raben
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl København
Adresse Enghavevej 10, 1. Sal
Yderligere tekst i dokument

Til Krigsministeriet

Undertegnede giver sig herved den ærbødige Frihed i Henhold til derom sket bekjendtgjørelse at melde mig til at erholde den deri ommeldte Medaille til Erindring for Vedkommende om Deeltagelse i Krigsaarene 1848, 1850 og 1864, hvortil jeg formeentlig turde være berettiget, idet jeg i Aaret 1864 som daværende Kapitain og Compagnichef ved det nu ophævede borgerlige Artillerie, ifølge Opfordring fra Corpset, meldte mig til frivillig Tjeneste i Armeen, hvorefter jeg blev ansat som Fortchef først paa Prøvesteen og senere i samme Egenskab paa Lynetten, begge Steder under Commando af daværende Major Ernst ved Ingenieurcorpset (nu Oberst, R af D og Dbmd (Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand))

Ved min Afgang i Aaret 1867 fra Borgervæbningen, blev jeg af hans Majestæt Kongen tillagt Majors Characteer.

  (Niels Ebbesensvej Nr. 19) 18. Marts 1876                  

     Enghavevej 10 -  1.

                                    Allerærbødigst

                                      F.P.E. Raben

                              Major af det borgl. Artilleri

   Berettiget for 1864

           Kauffmann

                               

 

Indtasterens bemærkninger

I følge Politiets Mandtaller 1. november 1875 hed han Frederik Peter Eduard Raben og var da 62 år

http://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=5797592