Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Valdemar Sigfred Wendrich
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 28-04-1837
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) Artilleriet 1. Regiment
Kompagni, eskadron eller batteri 7. Batteri - Trekroner
Tjenestenummer erindres ikke (Konstabel Nr. 53 /1859)
Tjenestegørende fra November 1873 (1863) til efter Fredslutningen i 1864
Grad Blev Underkorporal i Foraaret 1864 under Cantonnementet paa Københavns Søbefæstning
Såret nei
Lazaret nei
Fanget i krigen nei
Medlem af DVS og afdeling nei
Nuværende stilling Terracottamaler og Fabrikant
Bopæl København. Kongens Nytorv 8
Adresse København. Kongens Nytorv 8
Yderligere tekst i dokument

Kan ikke findes at have gjort Tjeneste ved 7. Batteri i Krigsperioden. Hvor han da har gjort Tjeneste kan ikke oplyses ved Archivet.

                           Lønborg

Opgiver at have været ved Søbefæstningen. E. Schreiber

Berettiget for 1864

    Kauffmann