Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Peter Julius Wenneke
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1832-11-18
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 17. Regiment - Forstærkningen
Kompagni, eskadron eller batteri 1. C (Kompagni)
Tjenestenummer 274
Tjenestegørende 14. Februar til 24. September
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen 18. April ved Dybbølstillingerne
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Drejermester
Bopæl Bagergade 9 B, 1. Sal - Nørrebro (København)
Adresse Bagergade 9 B, 1. Sal - Nørrebro
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Beissenherz

Indtasterens bemærkninger

Bagergade blev i 1915 ændret til at være en del af Blaagaards Plads

http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader