Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn P P Walgren
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Undertegnede tager sig herved den Frihed at indgive Ansøgning til det ærede Krigsministerium om den Medailie som hans Maiested vor naadige Konge har skenket til hver som har del(taget) i Feltoggene. Jeg har tjent ved ....

Ærbødigst

PP Walgren

Boende Lille Brøndstræde N 6 i Stuen

Kjøbenhavn 9/4 77

Berettiget

Stricker

Fanget i krigen Blev taget til fange ved Sankelmark 6./2.64
Indtasterens bemærkninger

Ifølge Politiets Mandtaller pr. 1. november 1876 stod P. P. for Peter Petersen

http://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=5821898