Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Content København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Frederik Vilhelm Westphal
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1848-11-29
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 13. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 2. Kompagni
Tjenestenummer Couldn't be filled
Tjenestegørende fra 1. Mai 1863 til 1. Mai 1872. Hjempermitteret 1 Maaned i 1871.
Grad Spillemand
Såret Nei
Lazaret Feltlazarettet i Udby paa Fyn for Øiensygdom
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Løjtnant i Københavns Væbning 2. Bataljon. Handelsbogholder.
Bopæl København
Adresse Aabenraa Nr. 18 i Stuen
Yderligere tekst i dokument

     Berettiget

Bernhard Petersen

     Capitain

f. T. Bataillonschef