Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Christian Westergaard
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 2. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende fra 6. Mai 1851 til 12. November 1865
Grad Overspillemand
Nuværende stilling Musiklærer
Bopæl København
Adresse Peder Hvitfeldts Stræde Nr. 9, 2. Sal til Gaarden
Yderligere tekst i dokument

Til

Krigsministeriet !

Kjøbenhavn den 18de Mai 1877.

Musiklærer Niels Christian Westergaard ansøger om at maatte blive tildeelt Erindringsmedaillen for Felttoget 1864. -

        Undertegnede Musiklærer, der har deeltaget i Felttoget 1864 og under dette i Forsvaret af Dybbølstillingen og Slaget den 18de April, ansøger Krigsministeriet om at maatte blive tildeelt Erindringsmedaillen for Felttoget 1864.  -

         Jeg har tjent som Overspillemand ved 2den Bataillon fra 6te Mai 1851 til 12te November 1865 og ved 16de Bataillon fra 13de November 1865 til 31te December 1867, da jeg ifølge Ansøgning blev meddeelt Afsked fra Krigstjenesten. -

         Niels Christian Westergaard

                    Musiklærer

       Adr.: Pederhvidtfeldtstræde No 9

                2 Sal til Gaarden

                   Kjøbenhavn     

Berettiget

F.C.G. Schøller