Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Sophus Peter August Scheel Whitte
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1839-06-24
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 17. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 8. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Fra 8. Januar 1864 til Slutningen af October (saavidt erindres) s. A. (samme Aar)
Grad Befalingsmand (Officersaspirant)
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Ja - Den Københavnske Nr. 29462
Nuværende stilling Kontorist under Magistraten, Cand.phil.
Bopæl I København
Adresse Hestemøllestræde Nr. 3 i Stuen
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Beissenherz