Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Johan Georg Frederik Wilms
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1842-03-28
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 18. Bataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 480
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Snedker
Bopæl København
Adresse Parcelvej Nr. 28 - 4. Sal
Yderligere tekst i dokument

                           Andragende

                    til det høie Ministerium.

    Undertegnede tillader mig herved at andrage det høie Ministerium om at maatte blive tildelt Erindringsmedalien fra Krigen i 1864.

   Johan Georg Frederik Wilms født i Kjøbenhavn den 28de Marts 1842, Udskrivningsaar 1863, mødte til Tjeneste paa Centralskolen den 15de Marts 1864, afgik derfra til Tjeneste ved 18. Bataillons 6. Comp. den 28de April samme Aar og erholdt No 480, ved hvilken Afdeling jeg forrettede Tjeneste indtil 25. Juli 1865 da jeg blev hjempermiteret.

    I Haab om at dette mit Andragende maa blive bevilliget tegner jeg mig

            underdanigst

            J.F.G Wilms

               Snedker

      Parecelvei No 28 - 4 Sal

      Berettiget

 F.S. Wildenradt

         Oberst

Chef for 18. Bataillon

Indtasterens bemærkninger

Parcelvej blev i 1879 ændret til Griffenfeldsgade


ttp://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader