Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Didrik Christian Winding
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1836-02-04
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 1. Infanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 205
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Instrumentmager
Bopæl København
Adresse Springgade Nr. 24, 3. Sal
Yderligere tekst i dokument

                                                                  Den 9/5 77

Til Krigsministeriet.

Undertegnede ansøger herved allerunderdanigst om at maatte blive tildeelt Erindringsmedaillen for Krigen Aar 1864.

Jeg er født i Kjøbenhavn, den 4 Februar 1836 og tjente ved 1ste Infanteri-Bataillon, 1 Compagni - No 205 Aargangene 1862, 1863 og 1864.

Denne Ansøgning fremkommer først nu, idet jeg i Jernbanens Tjeneste for 1 Aar siden paadrog mig en Sygdom, hvorfor jeg har været indlagt i "Kong Frederiks Hospital" i 1 Aars Tid.

Behøves yderligere Beviser for at jeg hverken i militær eller civil Tjeneste har været straffet kan jeg fra anseete Mænd forskaffe disse Vidnesbyrd, ligesom ogsaa for en redelig Vandel.

       Underdanigst Didrik Christian Winding

                 Instrumentmager, Springgade No. 24, 3. Sal

Indtasterens bemærkninger

Springgade: Indtil 1881 benævnelsen for strækningen mellem Møntergade og Landemærket. Dette gadestykke er nu en del af Pilestræde.

http://indenforvoldene.dk/nedlagte%20gader%20og%20straeder.html