Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Peter Rasmus Winkler
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-08-29
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 16. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 5. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 79
Tjenestegørende Fra December 1863 til August Maaned 1864
Grad Som Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Taget tilfange d. 18. April ved Dybbøl Skandser
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Tjenestekarl
Bopæl Nybrogade Nr. 24, København
Adresse Peter Rasmus Winkler - Adrs: Grosserer Ferd. Fog, Nybrogade Nr. 24 København
Yderligere tekst i dokument

Berettiget

Hammer

Indtasterens bemærkninger

Politiets Mandtaller pr. 1. maj 1876:

http://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=5804393