Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)
Indhold København, V
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Carl Lauritz Theodor Harald Winther
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1842-01-17
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 4. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Fra de første Dage i Januar 1864 - til 20. April sat paa Reserveofficersskolen i København. Fra den 20. April til 29. Juni ved ovennævnte Regiment
Grad Reserveofficersaspirant
Såret Nei !
Lazaret Nei !
Fanget i krigen d. 29. Juni paa Als ved Overgangen
Pensionskasse og -nummer Nei !
Medlem af DVS og afdeling Nei !
Nuværende stilling Assistent i "Bikuben"
Bopæl Sankt Hans Gade Nr. 21, 1. Sal (København)
Adresse Ovennævnte
Yderligere tekst i dokument

                                                         Winther

Berettiget

Glahn