Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Nordre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1848 og 1864
Afdeling (institution) 7. Infanteribataljon - 4. Reserveinfanteribataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Infanteriregiment
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kompagnichef - Bataljonskommandør
Fanget i krigen 1864 i Slesvig
Nuværende stilling Pensioneret Oberst
Bopæl Københavns amt, Nordre Birk
Adresse Jægersborg
Yderligere tekst i dokument

Jægersborg, den 7. marts 1876

Berettiget 1848 og 1864

Foranlediget ved det høje ministeriums bekendtgørelse betræffende en af Hans Majestæt Kongens indstiftede erindrings-medalje for deltagerne i krigen 1848-50 og 1864, tillader jeg mig underdanigst at indberette, at jeg ønsker at modtage dette erindringstegn - og støtter jeg mit andragende på:

1.  at jeg i årene 1848-50 stod i (kan ikke læses) ved 7. Infanteribataljon, og samme som Kompagnichef ved 4. Reserveinfanteribataljon - og

2. at jeg fra december 1863 til Dannevirkestillingens opgivelse i februar 1864 stod som bataljonskommandør ved 1. Infanteriregiment

Sidstnævnte dato afbilleder min militære virksomhed, idet jeg, som sengeliggende af en smertefuld sygdom, blev taget til fange i Slesvig by, uagtet jeg ved betimelig og skriftlig henvendelse til regimentskommandøren, oberst Beck, havde henledt hans opmærksomhed på nogle foruroligende rygter, og i den anledning indtrængende anmodede om en vogn til at afhente mig. Herpå fik jeg imidlertid det svar, at min frygt var ubegrundet, men at han for øvrigt, når det var fornødent, skulle have mig i erindring.

Obersten forlod imidlertid Slesvig by med Regimentet,  der fandtes ikke vogne, og i nattens løb havde østrigerne  besat byen, så at enhver mulighed til at slippe bort var mig afskåret.

Underdanigst

(kan ikke læses)

Til det kongelige krigsministerium