Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Nordre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Nicolai Martin Dilling
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1828-01-13
År for krigsdeltagelse 1849 - 1850
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Gårdejer
Bopæl Københavns amt, Smørum herred, Smørum sogn, Nybølle by
Adresse Nybølle, Smørum
Yderligere tekst i dokument

Side 4 af 4:

Yderligere oplysning angående Nicolaj Martin Dillings deltagelse i krigen 1849 - 50:

Spørgsmål: Når og hvor mødte De til tjeneste ved indkaldelsen i 1849?

Svar: 1849 den 16. marts. Så vidt jeg erindrer, mødte jeg på Sølvgadens Kaserne i København, cirka 3 a 4 uger lå jeg i København og var under alle omstændigheder i nogen af denne tid på Sølvgadens Kaserne.

Spørgsmål: til hvilken afdeling blev De afgivet at forrette tjeneste under krigen?

Svar: Afgik over Korsør til Odense. Kom derfra til Lazarettet på Harritslevgård ved Bogense og var der sygepasser. Stod her under lazaretforvalter Fransen. Ankom til Odense, efter at ovennævnte lazaret blev ophævet, måtte her melde mig ved Fyns Intendantur. Var her i cirka 7 måneder oppasser og ordonnans hos lazaretinspektør Kryger.

Afgik herfra til felthospitalet i Fredericia 30/5-50 (her funden). Skulle her have gjort tjeneste hos underlæge Granstrøm juni 1850 (en svensker) men byttedes med en anden, så jeg kom til at være oppasser hos overlæge, R. af D., Dmd. Manicus og var hos ham til hans død. Kom så til Slesvig under kommandantskabet (oktober 1850, hvor han er fundet). Herfra tilbage til Haderslev under overlæge Manicus (den ældre). Da denne tog sin afsked, kom jeg atter under lazaretforvalter Fransen i Haderslev og herfra permitteret fra kommandantskabet i juni 1851.

Nybølle, den 5/12 1877

Dilling