Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Nordre Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Peter Christian Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1828-01-02
År for krigsdeltagelse 1849 - 1850
Afdeling (institution) 5. Linjebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer Overkomplet nr. 12
Tjenestegørende 2. maj 1849
Grad Menig
Nuværende stilling Vognmand
Bopæl Københavns amt, Nordre Birk
Adresse Vedbæk
Yderligere tekst i dokument

København, den 21. marts 1877

Til Krigsministeriet

Peter Christian Christensen, født den 2. januar 1828, deltaget i krigen 1849 - 50 ved 5. Linjebataljon, 1. Kompagni, Menig Overkomplet nr. 12, tjenstgørende 2. maj 1849.

På grund af tilfældige omstændigheder er det, at min begæring om erindringsmedaljen bliver så sent indgivet til ministeriet.

P. C. Christensen

Vognmand i Vedbæk

Berettiget

Clausen

Kaptajn

f.t. Bataljonschef