Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1876-1943)
Indhold Københavns Amt, Nordre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Yderligere tekst i dokument

Til det høje krigsministerium

Ved skrivelse af 20. maj dette år blev jeg på Københavns amts Nordre Birk stilstillet en erindrings-medalje for deltagelse i krigen 1848 - 50.

Da jeg imidlertid også, som af mig i sin tid indgivet, har deltaget i krigen 1864, idet jeg som stillingsmand tjente ved 1. intendanturregiments 5. kompagni under oberst Bich og jeg i samme krig navnlig i affæren ved Lundby nær Aalborg har (kanikkelæses) mit liv, ville jeg sætte særdeles megen pris på, om min erindrings-medalje tillige kunne være mig og mine børn et minde om deltagelsen i den sidste krig.

Idet jeg derfor tillader mig at tilbagesende den mig over- medalje ved - for deltagelse i krigen 1848 - 50 udbeder jeg mig underdanigst, at det af det høje ministerium..

side 2/2

... må blive mig tilstillet en medalje for deltagelse i begge krige.

Smørumovre den 8. juli 1877

Underdanigst

Niels Pedersen

Husmand i Smørumovre

Smørum sogn, Københavns amt

Nærværende hertil indsendte andragende tillader jeg mig tjenstligst at til-stile det høje ministerium til videre behagelig foranstaltning. Medaljen med tilhørende diplom vedlægges.

Københavns amt, Nordre birk, den 27. juli 1877.

Til Krigsministeriet

 

 

 

Navn Niels Pedersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1848 - 50 og 1864
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Københavns amt, Nordre Birk
Adresse Smørumovre