Join the project

Collection
Sønderjyske Arkivalier
Record creator Sønderborg Landråd
Record Series Alphabetische Listen
Content Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 - Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898
(Alle billeder i serien)
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Guderup, Sjellerup
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 55
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Godt
Fornavn/Vornamen Christian
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 10-05-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Guderup
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Godt, Peter Nissen; Anne Kirstine geb. Johannsen
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht l ; l
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Maurer
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes Guderup
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Couldn't be filled
Religion ev.
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Couldn't be filled
Bemærkning/Bemarkung Couldn't be filled
Højre side/kommentarfelt Am 9. Juli 1898 verstorben; 2225/18