Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Sønderborg Landråd
Arkivserie Alphabetische Listen
Indhold Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 - Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898
(Alle billeder i serien)
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Stevning
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 181
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Christensen
Fornavn/Vornamen Christen
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 28-08-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Stevning
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Christensen, Christen; Anne Marie geb. Daugaard
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht t/l
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Meiereiverwalter
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes Stevning
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Svenstrup
Religion ev.
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Meiereilehrling
Bemærkning/Bemarkung Kunne ikke udfyldes
Højre side/kommentarfelt 1916; Ja; 1,47; 35 Kg; Z. 1; 1 Jahr zurück
1917,23.11; Ja; 1,50; 42 Kg; Z 1; #. Ko. u. 6 Mon.
1918; 25.5; Ja, 1,56; 51 Kg; Z1; z. Ko u 6 Mon.
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Stevning
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 182
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Christensen
Fornavn/Vornamen Niels
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 28-08-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Stevning
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Christensen, Christen; Anna Marie geb. Daugaard
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht t/l; Meiereiverwalter
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Stevning
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes Kunne ikke udfyldes
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Kunne ikke udfyldes
Religion Kunne ikke udfyldes
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Kunne ikke udfyldes
Bemærkning/Bemarkung Overstreget
Højre side/kommentarfelt Laut Sterbeurkunde des Standesamts Guderup am 28.Dezbr. 1899 verstorben; 3242/18
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Stevning
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 183
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Hansen
Fornavn/Vornamen Niels
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 28-01-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Hjortspring
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Hansen, Jåorgen; Elisabeth geb. Nielsen
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht t/l
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Pächter
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes Hjortspring
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Dynt
Religion Ev
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Knecht
Bemærkning/Bemarkung 2084/18
Højre side/kommentarfelt 1915; Ja; 1,70; 83/9o; 55 Kg; 6/6; h-n O[??]; Gd, Ubf J I
Am 28.11.16 b. E/Lehr. Inft. Regt. Berlin eingestellt