Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Sønderborg Landråd
Arkivserie Alphabetische Listen
Indhold Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 - Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898
(Alle billeder i serien)
Venstre og Højre side
Kommune/Gemeinde Ertebjerg
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) 277
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) Skovmand
Fornavn/Vornamen Christian
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) 21-10-1898
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) Pæleværk
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern Skovmand, Jörgen Christensen; Cathrine Marie geb. Paulsen
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht l;l
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters Inste
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes G.O.
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen Kunne ikke udfyldes
Religion ev.
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe Kunne ikke udfyldes
Bemærkning/Bemarkung Overstreget; 2092/18
Højre side/kommentarfelt am 2. Jnauar 1900 verstorben U 2368/18